Retourneren

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat u een verkeerd artikel ontvangt, of reeds geannuleerd heeft en het artikel niet meer wenst te ontvangen.

1. Wat moet ik doen?
U meldt binnen 2 werkdagen na factuurdatum het te retourneren produkt aan bij ECG Nederland BV. Dit kunt u doen door middel van het retouraanvraagformulier, dat u volledig dient in te vullen. Het retourformulier kunt u aanvragen via klantenservice@ecgnederland.com.

2. Wat is de volgende stap?
Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling. Na goedkeuring van uw aanvraag voorzien wij u binnen 48 uur per e-mail van een retourformulier met het RMA nummer, het zogenaamde Return Authorisation Form. Vervolgens kunt u het produkt terugsturen. Het RMA-nummer is 5 dagen geldig. Indien wij niet akkoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een e-mail met de reden van afwijzing.

3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
Indien de fout aan onze kant ligt, worden de artikelen bij u opgehaald. In overige gevallen draagt u zelf zorg voor de verzending. Alle geretourneerde produkten dienen voor ons voor wederverkoop geschikt te zijn. Het is daarom heel belangrijk dat u het produkt kompleet, in de originele verpakking terugstuurt. Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen. Tevens dient een kopie van de orderbevestiging (via e-mail/post naar u gestuurd) te zijn bijgevoegd. Verder dient het afgedrukte formulier met het RMA-nummer duidelijk zichtbaar in een envelop op de verpakking te zijn aangebracht. Tot slot dient het produkt zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. De produkten moeten worden teruggestuurd naar ons centrale magazijn:

Retourzendingen die niet voldoen aan deze criteria kunnen wij niet in ontvangst nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering. Voor terugname van goederen wordt 10% kosten in rekening gebracht (met een minimum van € 35), indien de vergissing niet bij ons ligt.

4. Wat gebeurt er als ik het produkt heb teruggestuurd?
Afhankelijk van de reden van retournering krijgt u binnen 10 werkdagen (na binnenkomst produkt) een gehele of gedeeltelijke creditering van de factuur van het produkt.

Wat moet ik doen, bij een defect product?
U meldt het defecte of niet complete produkt aan bij ECG Nederland BV. Dit kunt u doen door middel van een mailtje naar klantenservice@ecgnederland.com, N.B! Een aantal fabrikanten levert zelf retourservice en garantie-afhandeling, waarvoor u direct met hen contact kunt opnemen. Leest u hiervoor de informatie bij uw produkt.

Ik heb het product terug gestuurd, hoe gaat dit verder?
Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een formulier met daarop het retour-nummer (RMA) te mailen. Vervolgens kunt u het produkt terugsturen. Het RMA-nummer formulier is 14 dagen geldig.

Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
Het is heel belangrijk dat u het produkt compleet, in de originele verpakking terugstuurt. Het produkt dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders vermeld, dient een afgedrukte kopie van de orderbevestiging (via e-mail/post naar u gestuurd) te zijn bijgevoegd. Verder dient het afgedrukte formulier met het RMA-nummer duidelijk zichtbaar in een envelop op de verpakking te zijn aangebracht. Produkten zonder RMA-nummer formulier worden geweigerd! De produkten moeten worden teruggestuurd naar het ons magazijn.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het produkt onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend), kunnen de artikelen kosteloos worden opgestuurd. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending naar ons magazijn, voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.

Wat gebeurt er als ik het produkt heb teruggestuurd?
Na ontvangst van een door u verzonden produkt sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden produkten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, worden onderzoekskosten in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend.

Hoe lang moet ik dan wachten?
Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:

1. Bij ontvangst blijkt de apparatuur niet te werken.
Hiervoor komen produkten in aanmerking die binnen 3 weken na onze factuurdatum defect zijn en waarvoor de fabrikant een regeling kent. Deze zogenaamde "DOA-regeling" (Dead On Arrival) houdt in dat bij binnenkomst van het geretourneerde produkt wordt vastgesteld of het produkt terecht als DOA is gemeld. Bij acceptatie wordt direct een nieuw produkt gestuurd. Mocht het produkt echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht. Dit geldt ook voor produkten waarvoor de fabrikant geen DOA-regeling kent. Let op! Indien u een nieuw produkt besteld voordat het defecte produkt als DOA is geaccepteerd, doet u dit op eigen risico.

2. De apparatuur vertoont defecten binnen de garantieperiode
Wij hanteren voor al onze produkten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering. Binnen deze periode nemen wij alle kosten van de garantie-afhandeling op ons. Geretourneerde produkten worden door de fabrikant gerepareerd. Bepaalde defecte produkten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen. De doorlooptijd bedraagt 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het produkt van u in ontvangst hebben genomen. Defecte produkten waarvoor de fabrikant on-site garantie geeft, kunt u aanmelden, waarna zo spoedig mogelijk een afspraak voor een reparatie op locatie zal worden gemaakt. De doorlooptijd van een on-site garantie-afhandeling bedraagt 1 tot 5 dagen (afhankelijk of er onderdelen besteld moeten worden), berekend vanaf de dag van aanmelding.

3. De apparatuur vertoont defecten buiten de garantieperiode
Deze afhandeling geldt voor produkten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons. Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd. Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het produkt van u in ontvangst hebben genomen.